Nyheter

Bidra till svensk utgivning av "Ur djupet av våra hjärtan"
0 kommentarer
1237 visningar

Bokförlaget Catholica ger ut vårens mest omtalade bok: Ur djupet av våra hjärtanmed texter av Benedict XVI och kardinal Robert Sarah. Vi behöver 30 000 kronor för att få ut boken på svenska. Vill du vara med och bidra? Varje person som bidrar med 500 kronor eller mer kommer att få boken när den kommer ut. Eventuellt överskott kommer att gå till ett nytryck av kardinal Ratzingers ”Kallad till gemenskap”.

Läsupplevelse i jul?
0 kommentarer
399 visningar

Jag önskar mig tre saker till jul (förutom några trevliga paket på julafton): tid i stillhet framför krubban, tid med familj och vänner och tid i soffan med en riktig läsupplevelse.

Newman till ungdomar om  bönen som tröstar mer än andra
0 kommentarer
482 visningar

Rosenkransens särskilda kraft består i att den gör trosbekännelsen till en bön. Trosbekännelsen är visserligen en sorts bön, och en stor vördnadsbetygelse till Gud, men rosenkransen låter oss meditera över de stora sanningarna om hans liv och död, och för dem närmre våra hjärtan. 

En kompass till det katolska Bibel-Sverige!
0 kommentarer
1530 visningar

https://kpn.se/kurser-events/vuxenutbildning-hosten-2019/johannesevangeliet-med-emanuel-sennerstrandRunt om i stiftet ser vi olika initiativ för att öka bibelläsandet och kunskapen om Bibeln bland katoliker i vårt land. Vi inventerar och tipsar.

Släcka djävulens ljus
0 kommentarer
3288 visningar

Ärkeängeln Mikael har i Kyrkans tradition framställts som Kyrkans försvarare och som den som bekämpar Satan. Denna påminnelse är nog välbehaglig i vår tid, då man tenderar att bortförklara ondskans existens.

Böner ur ett förälskat hjärta
0 kommentarer
1234 visningar

Påvens uppmaning till bön blir ett utmärkt tillfälle för oss att lära känna Kyrkans mest älskade böner och att infoga dem i våra familjers böneliv.

Vad ska politiker tänka på när de bildar regering?
0 kommentarer
1656 visningar

Den katolska socialläran betonar att varje offentligt ämbete är ett tjänande. Den som tjänar det allmänna bästa skall inte först och främst se till det som är bäst för honom själv, utan till det som gynnar den politiska gemenskap som han blivit anförtrodd, och han skall utföra sin politiska funktion enligt etiska kriterier.

Bygger den politiska gemenskapen på några grundläggande värden?
0 kommentarer
1073 visningar

I DOCAT hittar man mycket nyttig läsning inför valet. Vi lyfter fram några frågor inför söndagen.

Kardinal Sarah om skandalerna i Kyrkan (ur: Gud eller ingenting)
0 kommentarer
2278 visningar

Pedofilen gör sig skyldig till ett trefaldigt bedrägeri: mot sig själv; mot Kyrkan; och mot alla de döpta, men han är också skyldig till att allvarligt ifrågasätta Kristi undervisning. Även för den värste av brottslingar finns alltid möjligheten till gudomlig förlåtelse, men pedofilprästen försätter sig i en situation där han hamnar i direkt strid med Guds Son.