Om förlaget

Lite historia
Sigfrid och Påven

Catholica är ett litet självständigt bokförlag beläget i den lilla staden Ängelholm i nordvästra Skåne

Förlaget grundades 1982 av Sigfrid Fredestad, som med sin bokutgivning ville göra bra katolsk litteratur tillgänglig i Sverige och därmed Jesus Kristus känd och älskad. Med knappa resurser och mycket idealism lyckades han ge ut en lång rad intressanta böcker. Bland dessa kan särskilt nämnas Katolska kyrkans katekes som utkom 1996.

Fortsättning
paveaudiensen---i-gryningen.jpg

Sedan Sigfrid Fredestads död i december 2001 driver hans son Thomas och dennes fru Sara förlaget vidare i samma anda.

Förlagets mål är att göra tillgängligt på svenska inspirerande och pålitlig litteratur som rör katolsk tro och liv. Vi vill lyfta fram vad som händer i Katolska kyrkan både i Sverige och världen, och vi vill uppmärksamma nyheter såväl som skatter ur Kyrkans historia.