Blog - whats new?

Läsupplevelse i jul?
0 kommentarer
74 visningar
Nyheter

Jag önskar mig tre saker till jul (förutom några trevliga paket på julafton): tid i stillhet framför krubban, tid med familj och vänner och tid i soffan med en riktig läsupplevelse.

Newman till ungdomar om  bönen som tröstar mer än andra
0 kommentarer
365 visningar
Nyheter

Rosenkransens särskilda kraft består i att den gör trosbekännelsen till en bön. Trosbekännelsen är visserligen en sorts bön, och en stor vördnadsbetygelse till Gud, men rosenkransen låter oss meditera över de stora sanningarna om hans liv och död, och för dem närmre våra hjärtan. 

En kompass till det katolska Bibel-Sverige!
0 kommentarer
1456 visningar
Nyheter

https://kpn.se/kurser-events/vuxenutbildning-hosten-2019/johannesevangeliet-med-emanuel-sennerstrandRunt om i stiftet ser vi olika initiativ för att öka bibelläsandet och kunskapen om Bibeln bland katoliker i vårt land. Vi inventerar och tipsar.

Släcka djävulens ljus
0 kommentarer
3188 visningar
Nyheter

Ärkeängeln Mikael har i Kyrkans tradition framställts som Kyrkans försvarare och som den som bekämpar Satan. Denna påminnelse är nog välbehaglig i vår tid, då man tenderar att bortförklara ondskans existens.

Böner ur ett förälskat hjärta
0 kommentarer
1134 visningar
Nyheter

Påvens uppmaning till bön blir ett utmärkt tillfälle för oss att lära känna Kyrkans mest älskade böner och att infoga dem i våra familjers böneliv.

Vad ska politiker tänka på när de bildar regering?
0 kommentarer
1449 visningar
test

Den katolska socialläran betonar att varje offentligt ämbete är ett tjänande. Den som tjänar det allmänna bästa skall inte först och främst se till det som är bäst för honom själv, utan till det som gynnar den politiska gemenskap som han blivit anförtrodd, och han skall utföra sin politiska funktion enligt etiska kriterier.

Bygger den politiska gemenskapen på några grundläggande värden?
0 kommentarer
949 visningar
test

I DOCAT hittar man mycket nyttig läsning inför valet. Vi lyfter fram några frågor inför söndagen.

Kardinal Sarah om skandalerna i Kyrkan (ur: Gud eller ingenting)
0 kommentarer
2201 visningar
test

Pedofilen gör sig skyldig till ett trefaldigt bedrägeri: mot sig själv; mot Kyrkan; och mot alla de döpta, men han är också skyldig till att allvarligt ifrågasätta Kristi undervisning. Även för den värste av brottslingar finns alltid möjligheten till gudomlig förlåtelse, men pedofilprästen försätter sig i en situation där han hamnar i direkt strid med Guds Son.

Min första bikt
0 kommentarer
1488 visningar
test

Det var en kylslagen dag i början av mars och jag gick i tvåan på Katolska skolan i Göteborg. Jag fick gå ifrån lektionen och sneddande över skolgården och slank in i den stora kyrkan i rött tegel. Det lyste i biktstolen - prästen väntade på mig. Jag skulle göra min första bikt. 

Kardinal Robert Sarah om påven Paulus VI och Humanae vitae
0 kommentarer
3912 visningar
test

I höst saligförklaras påven Paulus VI. I sin bok "Gud eller ingenting" skriver kardinal Robert Sarah tillgivet om Paulus VI: "Petri efterträdare visste att han var sanningen trogen. Jag tror att Giovanni Battista Montini hade gränslös tillit till visheten i Kyrkans lära."