Dagens helgon: Kyrillos och Methodios

Kyrillos och Methodios: slavernas apostlar, Europas skyddshelgon

Festdag: 14 februari 

Bröderna Konstantin och Methodios härstammar från Saloniki i Grekland. Eftersom landsbygden runt staden beboddes av slaviska stammar behärskade bröderna deras språk lika bra som grekiskan. Den begåvade Konstantin (som i klostret fick namnet Kyrillos) kallades ”filosofen” och uppfostrades tillsammans med kronprins Mikael.

När kronprinsen blivit kejsar Mikael III, skickade han bröderna som missionärer till de slaviska Kazarerna vid Svarta havet. Där fann de relikerna efter den helige martyrpåven Clemens I, som de senare flyttade till Rom.

År 862 bad hertig Rostislav från Stormähren kejsar Mikael om hjälp. Sedan länge predikade irändska och tyska missionärer evangelium i Stormähren, men de behärskade inte språket och förstod inte kulturen. Det behövdes präster som talade slaviska och uppdraget gick till bröderna från Saloniki.

Konstantin skapade ett eget alfabet för det slaviska språket och översatte delar av bibeln och den romerska liturgin, och bröderna firade snart mässan och förkunnande på folkspråket. Det väckte grannbiskoparnas misstänksamhet och bröderna fick resa till Rom för att förklara sig. Påven Hadrianus II lade de slaviska böckerna på Lateranbasilikans altare och därmed var den nya liturgin godkänd. 

Under vistelsen i Rom inträdde Konstantin i klostret San Clemente och fick namnet Kyrillos, men han insjuknade och dog efter bara 50 dagar, den 14 februari år 869. 

Methodios fick fortsätta sitt arbete bland slaverna och vigdes till biskop av Mähren och Pannonien. Ärkebiskopen i Salzburg såg detta som ett intrång och fängslade Methodios i bayerska Ellwangen. Efter två år ingrep påven Johannes VIII och Methodios befriades. Äntligen kunde biskopen verka i sitt stift. Methodios dog den 6 april år 885 på Velehrad i Mähren. Inte lång efter hans död lades hans verk i spillror. Politiska intriger gjorde att Methodios lärjungar fick fly till Dalmatien, där den slaviska liturgin har överlevt till våra dagar. Johannes Paulus II gjorde de heliga bröderna till Europas skyddshelgon.

Skyddspatron för: Europa och ett flertal östeuropeiska länder

Attribut i konsten: bröderna avbildas tillsammans, ibland som biskopar av östlig rit, ibland den ene som biskop och den andre som munk.  Ibland håller de i en kyrka och ibland i en ikon av domedagen

(Texten är en lätt reviderad version av Adalbert Engelharts artikel om Kyrillos och Methodios, hämtad ur boken Helgonkalendern. Boken är inte i tryck men kommer såsmånigom att ges ut på nytt.)   

Vill du läsa mer om helgon? Botanisera bland Catholicas helgon-biografier här.

  

Dela detta inlägg

Kommentarer (0)

Inga kommentarer hittills