Ur djupen av våra hjärtan

169,00 kr
Inkl. moms
Kvantitet

En bok om prästen, celibatet och krisen i Katolska Kyrkan

"Ur djupen av våra hjärtan" är ett svar på de högljudda krav på en omstöpning av det katolska prästämbetet som rests de senaste åren. Författarna förklarar hur viktigt prästcelibatet är för hela Kyrkan, genom att visa att celibatet inte kan reduceras till en ”ordningsfråga” utan är ett uttryck för prästens delaktighet i Kristus när han i mässan förnyar Korsoffret, och när han genom vigningen får sin identitet som Kyrkans brudgum.


”Prästämbetet genomgår en mörk tid. Sårade av avslöjandet av aldrig så många skandaler och förvirrade av oupphörliga ifrågasättanden av deras helgade celibat frestas präster av tanken på att ge upp och överge allt.”


”Det var vår heliga plikt att påminna om sanningen om detkatolska prästämbetet. Ty genom det befinns hela Kyrkans skönhet vara ifrågasatt.”


”Vi gör det i en anda av kärlek till Kyrkans enhet. Om ideologin splittrar, så förenar sanningen hjärtana. Att utforska frälsningsläran kan bara ena Kyrkan kring sin gudomlige Mästare.”


”Sökandet efter sanningen kan bara göras i hjärtats öppenhet.”


”Det är brådskande och nödvändigt att alla, biskopar, präster och lekmän, återfinner en trons blick på Kyrkan och på prästcelibatet som beskyddar dess mysterium. Denna blick kommer att vara det bästa skyddet mot splittringens och politikens anda, men också mot likgiltighetens och relativismens anda.”


”Vi erbjuder således broderligt dessa reflexioner till Guds folk och, naturligtvis, i en anda av sonlig lydnad, till påven Franciskus.” 

(Utdrag ur ”Ur djupen av våra hjärtan")

Produktdetaljer

192 objekt
2020-09-04

Datablad

Författare
Kardinal Robert Sarah med Benedictus XVI
Översättare
Gustav Ahlman
Utgiven
2020
Antal sidor
130
Format
Mjuk pärm

Snabb jämförelse

Produkt
Jungfru Marias upptagning i himmelen Jungfru Marias upptagning i himmelen Lammets måltid - mässan som himlen på jorden Jacques Maritain - en biografi Jacques Maritain - en biografi YOUCAT YOUCAT
Tillgänglighet
Pris
165,00 kr
169,00 kr
174,00 kr
175,00 kr
Beskrivning

Detta sägs vara den enda boken som helt och hållet handlar om vad den missförstådda dogmen om jungfru Marias upptagning i himmelen innebär för oss vanliga kristna — och som dessutom ingående redogör för de teologiska, bibliska och övriga skälen till att dogmen proklamerades år 1950 av påven Pius XII.

Denna märkliga bok handlar om sambanden mellan Uppenbarelseboken och Mässan. Lammets måltid - Mässan som himlen på jorden sammanför flera olika andliga sanningar som var och en är viktiga för en bekännande kristen.

Ett äktenskap, en konversion och en återupptäckt av Thomas av Aquino ... En fängslande biografi och en introduktion till det sunda förnuftets filosofi.

YOUCAT är uppbyggd på frågor och svar och har ett språk som skall vara lättillgängligt för ungdomar idag. Förutom den kateketiska texten finns även definitioner på viktiga termer, citat från Bibeln och kyrkliga dokument och tankeväckande citat från helgon och andra. Överallt i texten finns hänvisningar till "Katolska Kyrkans Katekes" för att läsaren skall kunna fördjupa sig ytterligare.

ISBN
9789185608171 91-86428-91-8 9789185608539 9789185608300
Författare
Kilian Healy O.Carm Scott Hahn Erik Kennet Pålsson
Översättare
Håkan Hammarén Håkan Hammarén Håkan Hammarén
Utgiven
2009 2003 2016 2011
Antal sidor
182 160 144 304
Format
Hård pärm Hård pärm Hård pärm flexband

Snabb jämförelse

Produkt
Jungfru Marias upptagning i himmelen Jungfru Marias upptagning i himmelen Lammets måltid - mässan som himlen på jorden Jacques Maritain - en biografi Jacques Maritain - en biografi YOUCAT YOUCAT
Tillgänglighet
Pris
165,00 kr
169,00 kr
174,00 kr
175,00 kr
Beskrivning

Detta sägs vara den enda boken som helt och hållet handlar om vad den missförstådda dogmen om jungfru Marias upptagning i himmelen innebär för oss vanliga kristna — och som dessutom ingående redogör för de teologiska, bibliska och övriga skälen till att dogmen proklamerades år 1950 av påven Pius XII.

Denna märkliga bok handlar om sambanden mellan Uppenbarelseboken och Mässan. Lammets måltid - Mässan som himlen på jorden sammanför flera olika andliga sanningar som var och en är viktiga för en bekännande kristen.

Ett äktenskap, en konversion och en återupptäckt av Thomas av Aquino ... En fängslande biografi och en introduktion till det sunda förnuftets filosofi.

YOUCAT är uppbyggd på frågor och svar och har ett språk som skall vara lättillgängligt för ungdomar idag. Förutom den kateketiska texten finns även definitioner på viktiga termer, citat från Bibeln och kyrkliga dokument och tankeväckande citat från helgon och andra. Överallt i texten finns hänvisningar till "Katolska Kyrkans Katekes" för att läsaren skall kunna fördjupa sig ytterligare.

ISBN
9789185608171 91-86428-91-8 9789185608539 9789185608300
Författare
Kilian Healy O.Carm Scott Hahn Erik Kennet Pålsson
Översättare
Håkan Hammarén Håkan Hammarén Håkan Hammarén
Utgiven
2009 2003 2016 2011
Antal sidor
182 160 144 304
Format
Hård pärm Hård pärm Hård pärm flexband

Produktkommentarer

Kommentarer (0)