Redemtionis Custos - Återlösarens beskyddare Visa större
Relaterade produkter
 • Genom dödskuggans dal
 • Våra vägar bar till Rom
 • En sång för Nagasaki - Berättelsen om Takashi Nagai, en kristen vetenskapsman som överlevde atombomben
 • Katolsk bönbok
 • Den stora upptäckten - vår väg till Katolska kyrkan
 • Jacques Maritain - en biografi
 • Maria Elisabeth Hesselblad - ett helgon från Sverige
 • Andliga redogörelser & själens rop till Gud
 • Den brinnande pilen - Karmels mystik genom tiderna
 • Gisela Trapp - om mig är ingenting att säga
 • Lär mig att be - en katolsk bönbok för barn
 • e-bok: Gratissimam Sane - Påven Johannes Paulus II:s brev till familjerna
 • e-bok: Mulieris Dignitatem - Om kvinnornas värdighet och kallelse
 • OPUS DEI: vardagligt arbete - gudomlig nåd
 • Systrar i kyrkan - historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931-2017
 • ÄLSKA och gör det du vill: Kroppens teologi för ungdomar
 • Gud eller ingenting
 • Sankt Olof - Olav Haraldsson, kung av Norge
 • The Great Discovery
 • Madonnan och barnet (10-pack)
 • Du hemlighetsfulla ros
 • Louis och Zélie Martin - hjärtat i Gud och fötterna på jorden
 • Bibelkompassen - en guide genom Bibeln
 • Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper
 • Rosenkrans på kedja
 • Julkort: Snöänglar (10 -pack)
 • Julkort: Flykten från Egypten (10 -pack)
 • Julkort: Den heliga familjen (10 -pack)
 • Julkort: De tre vise männen (10 -pack)
 • Julkort: Barnet i stallet (10-pack)

e-bok: Återlösarens beskyddare - Redemptoris Custos

Skick: Ny

Tillgänglighet:

Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) är titeln på en apostolisk skrivelse av påven Johannes Paulus II om sankt Josefs liv och kallelse. Den framlades den 15 augusti 1989 i Peterskyrkan i Rom i samband med hundraårsjubileet av påve Leo XIIIs encyklika Quamquam pluries.

Mer information

Datablad

Kommentarer

“Josef gjorde som Herrens ängel befallde honom och förde hem sin trolovade (jfr Matt 1:24).

Inspirerade av evangeliet betonade kyrkofäderna redan under de första århundradena att alldeles som S:t Josef med kärlek tog hand om Maria och med glädje ägnade sig åt Jesu Kristi uppfostran, vakar han över Kristi mystiska kropp, det vill säga Kyrkan, för vilken Maria är ett föredöme och mönster.

Till hundraårsjubileet av påven Leo XIII:s encyklika Quamquam Pluries, och i linje med vördnaden som visats S:t Josef under seklernas gång, önskar jag erbjuda er, kära bröder och systrar, några reflexioner att betrakta rörande honom ”i vars vård Gud anförtrodde sina dyrbaraste skatter”. Jag uppfyller gärna denna pastorala förpliktelse för att alla må växa i vördnaden till den universella kyrkans beskyddare och av kärlek till Frälsaren som han tjänade på ett så föredömligt sätt.

På det sättet vänder sig inte bara hela det kristna folket till S:t Josef med större iver och åkallar hans beskydd med förtroende utan ser också alltid framför sig hans ödmjuka och mogna sätt att tjäna och ”vara delaktig” i frälsningsplanen.

Det är min övertygelse att Kyrkan – under den med hela mänskligheten gemensamma tillkommande tiden – kan göra en ny och frisk upptäckt av sin egen identitet inom denna inkarnationsmysteriets grundplan för återlösningen, när hon betraktar det sätt på vilket Marias make deltagit i det gudomliga mysteriet.

Som ingen annan människa utom det inkarnerade ordets moder Maria har Josef av Nasaret varit ”delaktig” i detta mysterium. Han hade del i det med henne; han var involverad i samma frälsande händelse; han var beskyddare av samma kärlek genom den kraft i vilken den evige Fadern ”avsåg oss bli hans söner genom Jesus Kristus”
(Ef 1:5).

FörfattareJohannes Paulus II
ÖversättareGöran Fäldt
Formate-bok

Skriv din recension

e-bok: Återlösarens beskyddare - Redemptoris Custos

e-bok: Återlösarens beskyddare - Redemptoris Custos

Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) är titeln på en apostolisk skrivelse av påven Johannes Paulus II om sankt Josefs liv och kallelse. Den framlades den 15 augusti 1989 i Peterskyrkan i Rom i samband med hundraårsjubileet av påve Leo XIIIs encyklika Quamquam pluries.

Skriv din recension


29,00 kr