Dekret om ekumeniken Visa större
Relaterade produkter
  • Enhetens synliga kyrka – en katolik bemöter frikyrkofolket
  • Lekmannens ekumeniska uppgift

Dekret om ekumeniken

Skick: Ny

Tillgänglighet:

Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken.

Mer information

Datablad

Kommentarer

En målmedveten insats för att enheten bland alla kristna ska kunna återställas var en av de viktigaste uppgifterna som förelades Andra Vatikankonciliet. Därom vittnar inledningssatsen i dekretet om ekumeniken. När konciliefäderna utfärdade detta dekret, var de medvetna om att inget tidigare koncilium tagit ställning i en liknande sak. Visserligen gällde koncilierna i Lyon (1274) och Florens (1434-39) enheten, men där syftade man enbart till en försoning mellan Rom och Orienten. Konciliet i Trient (1545-63) gjorde ansenliga positiva insatser, men nödgades genom omständigheterna att mera inrikta sig på att återställa den hotade jämvikten än på att åstadkomma en förnyelse av Kyrkan genom att återsamla de splittrade kristna. Ekumenikdekretet medför alltså något nytt i konciliernas och Kyrkans historia.

ISBNPdD7
Utgiven1967
Antal sidor67
FormatLitet häfte

Skriv din recension

Dekret om ekumeniken

Dekret om ekumeniken

Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken.

Skriv din recension


27,36 kr