Brev till Proba om bönen Visa större
Relaterade produkter
 • Börja be på nytt
 • Bönen
 • Första stegen på bönens väg
 • Andlig Sång B
 • Endast Gud är nog
 • Rosenkransen
 • Rosenkransbox: Rosarium Beatae Mariae Virginis (CD)
 • Tid för Gud - Vägledning till ett liv i bön
 • Via Crucis
 • Vägen
 • Göm dig vid bäcken Kerit
 • Ikonernas rosenkrans - Rosenkransens mysterier, synliggjorda i ikoner
 • Rosenkrans i trä
 • Katolsk bönbok
 • Korsvägen
 • Missale Parvum
 • Betraktelser över Guds kärlek
 • Bestigningen av berget Karmel
 • Lär mig att be - en katolsk bönbok för barn
 • Du hemlighetsfulla ros
 • Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper

Brev till Proba om bönen

Skick: Ny

Tillgänglighet:

Proba, en förmän och from romersk änka hade oroats av Paulus ord: Vad vi rätteligen böra bedja om det veta vi icke." Den helige Augustinus, hennes vän, och tillika en av mänsklighetens största religiösa genier, undervisar henne i konsten att bedja.

Mer information

Datablad

Kommentarer

Hur skall man bedja? Vad skall man be om? Behöver Gud verkligen våra böner? Hur ska en bön vara beskaffad för att bli bönhörd? Varpå beror det om man ej blir bönhörd? Behöver man använda ord, eller kan man nja sig med ordlös bön? Hur skall man kunna följa Paulus uppmaning: Bedjen oavlåtligen? Alla dessa frågor har bedjande själar i alla tider ofta ställt sig.

Proba, en förmän och from romersk änka hade oroats av Paulus ord: Vad vi rätteligen böra bedja om det veta vi icke." Den helige Augustinus, hennes vän, och tillika en av mänsklighetens största religiösa genier, undervisar henne i konsten att bedja. Men Augustinus svar vänder sig inte bara till Proba, de har något att säga till kristna i alla tider. Det är betecknande att när Thomas av Aquino behandlar frågan om bönen i sin Summa Theologiae, citerar ha brevet till Proba inte mindre än elva gånger.

ISBNPdD13
FörfattareAugustinus
ÖversättareL. Melin & J. Dureau
Utgiven1965
Antal sidor31
FormatLitet häfte

Skriv din recension

Brev till Proba om bönen

Brev till Proba om bönen

Proba, en förmän och from romersk änka hade oroats av Paulus ord: Vad vi rätteligen böra bedja om det veta vi icke." Den helige Augustinus, hennes vän, och tillika en av mänsklighetens största religiösa genier, undervisar henne i konsten att bedja.

Skriv din recension


19,00 kr