Släcka djävulens ljus
12 okt.

Släcka djävulens ljus

I sin förkunnelse påminner påven Franciskus oss ofta om den osynliga verklighet som omger oss och den andliga strid som pågår mellan änglar och demoner. För snart två veckor sedan uppmanade han hela Kyrkan att dagligen be bönen till den helige Mikael. Ärkeängeln Mikael har i Kyrkans tradition framställts som Kyrkans försvarare och som den som bekämpar Satan. Denna påminnelse är nog välbehaglig i vår tid, då man tenderar att bortförklara ondskans existens.

Hör på, du som är så djupt försjunken i vetenskapen att den når ända upp till hårfästet på dig: Din vetenskap kan inte få mig att förneka att djävulen verkligen finns och är verksam. Min Moder, den heliga Kyrkan, har under många år – och det är även en god enskild fromhetsövning – dagligen låtit sina präster åkalla ärkeängeln Mikael vid altarets fot contra nequitiam et insidias diaboli – mot djävulens ondska och försåt. (Vägen, nr. 750)

Det var Leo XIII som 1886 förde fram att Ärkeängeln Mikaels bön skulle användas officiellt i Kyrkan och den helige Johannes Paulus II rekommenderade den 1994, såväl som påven Franciskus nu. I katekesen kan man läsa:

Hela kyrkans liv på jorden ledsagas av änglarnas hemlighetsfulla och mäktiga hjälp … Under hela sitt liv, från tillblivelse till död, är människan omgiven av deras omsorg och förbön. (KKK 334, 336)

Vi behöver inte vara rädda för att det onda ska segra i oss eller i världen. Men vi behöver bestämma oss för att välja det goda, och be om hjälp i vår kamp.

Man måste bestämma sig. Man kan inte leva, som talesättet säger, med två stearinljus tända: det ena till den helige Mikael och det andra till djävulen. Man måste släcka djävulens ljus. Vi måste leva vårt liv på ett sådant sätt att det brinner helt och hållet i Herrens tjänst. Om vår strävan efter helighet är uppriktig, om vi är följsamma nog för att sätta oss i Guds händer, kommer allt att gå väl. För han är alltid beredd att ge oss sin nåd och, särskilt under denna tid, den nåd som behövs för en ny omvändelse, för en förbättring av vårt kristna liv. (När Kristus går förbi nr. 59)

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr