Present till en konfirmand? Vi tipsar om böcker!
4 maj

Present till en konfirmand? Vi tipsar om böcker!

Böckerna som beskrivs nedan hittar du här!

En sång för Nagasaki

—En konversionsberättelse, en kärlekshistoria, en skildring av den kristna historien i Japan – allt i samma bok. —

Den unge Takashi Nagai lämnar sin familj och sin barndoms shinoistiska tro. Han viger sitt liv åt vetenskapen som också blir hans nya Gud. I det grymma kriget i Manchuriet förlorar han tro på människans förmåga till det goda … en tro som först börjar återhämta sig när han i en och samma person möter kärleken och den kristna tron. 

Fader Elia

—En episk spänningsroman med apokalyptiskt tema—

Fader Elia är en episk spänningsroman med ett djuplodande innehåll. Den enkle karmelitbrodern skickas in i maktens inre centrum för att i sista stund hindra Antikrists uppstigande.  Parallellt med den nervkittlande intrigen  tränger författaren med skärpa in i några av livets mest brännande frågor: Vad är ondskans innersta väsen? Finns den självutgivande kärleken? Kommer det goda att segra till sist?

Den inre friheten

—En bok om det andliga livet—

Jacques Philippe skriver om det andliga livet på ett lättillgängligt sätt. Med ett modernt anslag öser han ur Kyrkans källor.

I vårt samhälle hävdas ofta en frihet att göra vad man vill, hur man vill och vad man vill. Men äkta frihet är något helt annat – att erfara Guds kärlek och med den som grund finna sann lycka, oavsett yttre  omständigheter.

Fem kornbröd

—Ett starkt vittnesbörd – och en vägledning i det andliga livet—

Den 15 augusti 1975 fängslas biskop Francis Xavier Nguyen Van Thuan av den kommunistiska regimen i Vietnam, Det ska dröja 13 år, varav 9 i isolering, innan han får lämna fängelset och istället drivs i exil. Det är erfarenheter och insikter från denna tid som ligger till grund för Fem kornbröd och två fiskar.

Det som skulle kunna vara en berättelse om outhärdliga umbäranden, hat och bitterhet, är istället en berättelse om det liv i kärlek vi alla är kallade att leva, och om den outsinliga gudomliga kärleken som gör detta liv möjligt.

Genom dödsskuggan dal

—En spännande livsberättelse—

Den halsbrytande berättelsen om den unge franciskanbrodern som blir SS-soldat. En bok om bönens kraft och om människans inneboende kraft att välja det goda

Jean- Marie Vianney

—En helgonbiografi—

En enkel biografi om kyrkoherden i Ars. Hjälp till att sprida devotionen till honom och be om fler prästkallelser!

Jesus och din kropp

—En bok om den katolska synen på sexualiteten—

En utbredd missuppfattning bland människor idag är att den kristna läran i det närmaste är kropps- och sexualfientlig: den kristna sexualmoralen är en lång rad förbud som läggs på och hämmar människan.Att detta är en grav missuppfattning står klart när man läst André-Mutien Léonards Jesus och din kropp, en bok som vill förklara vad sexualiteten och dess uppgift är enligt Jesus. 

Boken tar bland annat upp föräktenskapliga relationer, skilsmässa, abort, preventivmedel, provrörsbefruktning och homosexualitet. A-M Léonards bok är en inbjudan att på nytt upptäcka Kyrkans lära om sexualiteten. En inbjudan att se den, inte som ett hinder, utan som en möjlighet att upptäcka vägen till ett lyckligt och välsignat liv.

Katolsk bönbok 

En vacker och rikt illustrerad bönbok att använda resten av livet. Dagliga böner, mässan, rosenkransen, korsvägen, biktförberedelse m.m.

Katolska kyrkans katekes

En källa att ösa ur resten av livet. Den katolska tron mellan två pärmar.

Motstånd och förlåtelse

—En livsberättelse och ett vittnesbörd—

Maiti Girtanner är en ung flicka med konsertpianistambitioner när andra världskriget bryter ut. Med nazisternas ockupation av Frankrike tar hennes liv en dramatisk vändning när hon engagerar sig i den franska motståndsrörelsen. Maiti tillfångatas och utsätts för en grym tortyr. För resten av livet får hon leva med svåra smärtor och att spela piano är uteslutet. En dag tar hennes torterare kontakt och allt ställs på sin spets: Är sann förlåtelse möjlig?

Padre Pio

—En helgonbiografi—

Padre Pio är ett av vår tids mest älskade helgon. I femtio år hade Kristi blödande sår på kroppen, han kunde vara på två ställen samtidigt och utsöndrade en kraftig doft av helighetens parfym. Han kunde bota sjuka genom sin förbön, läsa människors innersta, se in i framtiden, tala och förstå språk han aldrig studerat och som hade visioner av Jesus och Maria, demoner och änglar. 

Du hittar alla böckerna här:  http://catholica.se/sv/76-konfirmation-gåvor?id_category=76&n=12

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr