Katolska kyrkans katekes 20 år!
12 jan.

Katolska kyrkans katekes 20 år!

2016 hade nästan dragit sin sista suck när två pallar av Katolska kyrkans katekes lastades av i vår carport i slutet av december. Boken som mer än någon annan utgivning har präglat Bokförlaget Catholicas identitet, boken som har varit Sigfrid Fredestads dyrbaraste fysiska arv till oss som driver förlaget idag, boken som är svår att överskatta ... Katolska kyrkans katekes är idag den självklara referenspunkten för alla som vill fördjupa sig i katolsk tro, katoliker och andra.

Denna världskatekes, som är en frukt av Andra Vatikankonciliet, utgavs på franska 1992 och på engelska 1994 och Sigfrid insåg snart att en utgivning på svenska var av central betydelse. Till en början förstod inte alla hur viktig svensk utgåva var, men tillsammans med två hårt arbetade eldsjälar kunde Sigfrid förverkliga projektet. Översättningen gjordes av fader Lars Cavallin och det tungrodda registerarbetet och formgivningen av fader Martin Pender. Glädjen och stoltheten när bokförläggaren själv bar in 4000 praktfulla volymer i familjens matsal gick inte att ta miste på.

Tryckningen som landade hos oss i slutet av december är den fjärde i ordningen och liksom den tredje har vi gjort en smidig slimline-utgåva, med såväl läderfiber-omslag (cabra) som guldsnitt. Vid det här laget har vi sålt 10 000 katekeser och tryck 12 000 och fler kommer det att bli:

Så länge Bokförlaget Catholica existerar – så länge trycker vi Katolska kyrkans katekes!

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr