DOCAT: ett svar på påvens dröm
1 juni

DOCAT: ett svar på påvens dröm

Den katolska socialläran är mer aktuell än på mycket länge. Den oreglerade kapitalismens baksidor har blivit tydliga. Människor med svag position i samhället utnyttjas som billig arbetskraft med få eller inga rättigheter. En konfliktfylld värld skapar flyktingströmmar som i sin tur ger upphov till sociala spänningar. I denna tid har påven Franciskus blivit en röst som manar oss till barmhärtighet och solidaritet. Och han öser ut den skatt som är den katolska socialläran.

Den 1 september 2017 kommer Bokförlaget Catholica, i samarbete med Studieförbundet Bilda lansera den svenska översättningen av DOCAT, som är en lättillgänglig presentation av Katolska kyrkans sociallära som den har utvecklats från Leo XIII:s Rerum novarum och framåt. Ambitionen är att tillgängliggöra Kyrkans sociallära för ungdomar (och andra) för att hjälpa dem  att i sina handlingar utgå från det som är sant, rättvist och kärleksfullt.

DOCAT är en presentation av Kyrkans sociallära. Den är tänkt att hjälpa unga katoliker att forma sina samveten och i sitt sociala och politiska engagemang. Den bygger på Bibeln, Katolska kyrkans katekes och Kyrkans dokument om socialläran som den också korsrefererar till. Den har samma uppskattade fråga/svar-upplägg som YOUCAT där svåra frågor om social rättvisa tas upp. Marginalerna är fulla av insiktsfulla citat av personer som Johannes Paulus II, Moder Teresa, Påven Franciskus och Påven Benedictus XVI. Där finns också utdrag ur påvarnas undervisning. Dessutom illustreras DOCAT av  YOUCAT:s roliga streckgubbar och massor av foton i färg.

DOCAT berör ämnen som: Kyrkans sociala uppdrag, sociala och digitala media, människovärdet, bioetik, solidaritet, subsidiaritet, person-begreppet, det gemensamma goda, familjen som samhällets grundsten, arbetet, välfärd och rättvisa, makt och moral, politiskt engagemang, fattigdom, globalisering, miljöfrågan, fred, socialt engagemang och mycket mer.

Vår förhoppning är att det på många håll i vårt land skall bildas smågrupper som läser DOCAT tillsammans, och som utifrån dessa studier bestämmer sig för att göra något konkret sina medmänniskor. Påven Franciskus skriver i förordet:

När jag nu inbjuder er alla till att verkligen lära känna Kyrkans sociallära, drömmer jag inte bara om grupper som sitter under träd och diskuterar den. Sådant är bra! Gör det! Men min dröm gäller någonting större: Jag önskar att jag hade en miljon unga kristna eller, ännu bättre, en hel generation, som är ”levande exempel på socialläran” för sina samtida. Det enda som kan förändra världen är människor som med Jesus ägnar sig åt den, som tillsammans med honom går från utkanterna och ända in i mitten av smutsen. Gå in i politiken, också, och kämpa för rättvisa och människans värdighet, i synnerhet för de fattigaste bland de fattiga. Ni alla är Kyrkan. Se alltså till att denna Kyrkan omvandlas, att hon lever, för hon låter sig utmanas av ropen från de medellösa, av de utblottades vädjanden, och av dem som ingen bryr sig om.

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr