Bygger den politiska gemenskapen på några grundläggande värden?
5 sep.

Bygger den politiska gemenskapen på några grundläggande värden?

Demokratierna har inte längre sin grund i en ambition att vara trogna mot Gud och hans förbund. Religiöst neutrala moderna demokratier besjälas av respekt för den mänskliga personens värdighet och för individernas fri- och rättigheter, som vilar på religionsfrihet och yttrandefrihet. Men moderna stater kan ändå inte klara sig utan de grundläggande moraliska förutsättningarna som — inte minst viktigt — stöds och omhuldas av religiösa övertygelser. Den starka ställning som den mänskliga personen och den personliga friheten har i vår tid har möjliggjorts av kristendomen.

Det var kristendomen som befriade folket från att alltid få stå tillbaka för det politiskt allmänna bästa. Inom kristenheten förväntas faktiskt staten erkänna och skydda den enskilde personens unika värde. Staten förväntas också bekämpa relativism och säkerställa religiösa och moraliska värderingar genom lagstiftning.

Läs mer om kristna principer och politik i DOCAT.

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr