Böner ur ett förälskat hjärta
9 okt.

Böner ur ett förälskat hjärta

Påven har uppmanat oss till bön om Kyrkans enhet under oktober, och han lyfter fram juveler ur Kyrkans böneskatt: Sub tuum praesidium och bönen till ärkeängeln Mikael. Bönen Sub tuum praesidium är en våra äldsta bevarade mariahymner och vi flyr som nödställda in under hennes beskyddande mantel.  

Det är därför inte underligt att ett av de äldsta uttrycken för vördnad för Maria är just en bön full av förtroende. Jag menar den antifon som författades för århundraden sedan och som vi fortfarande idag upprepar: Heliga Guds moder, vi tar vår tillflykt till dig: ringakta inte de böner vi i vår nöd riktar till dig, utan rädda oss ur alla faror, du ärekrönt och evigt välsignad Jungfru Maria. (ur: När Kristus går förbi nr. 41)

Påvens uppmaning blir ett utmärkt tillfälle för oss att lära känna Kyrkans mest älskade böner och att infoga dem i våra familjers böneliv.

En god kristens karaktär härdas med nådens hjälp i bönens smedja. Eftersom bönen är liv, uttrycks den inte på ett enda sätt. Hjärtat kommer vanligtvis att uttrycka sig i ord, i dessa muntliga böner som vi har fått lära oss av Gud själv, nämligen Fader vår, eller av hans änglar, Hell dig Maria. Vid andra tillfällen kommer vi att använda oss av böner som utformats med tiden, i vilka många miljoner av våra bröder och systrar i tron har uttryckt sin fromhet: bönerna i liturgin – lex orandi– eller de böner som har uppstått ur ett förälskat hjärta, som de marianska antifonerna: Sub tuum praesidium…, Memorare…, Salve Regina… (ur: När Kristus går förbi nr. 119)

Catholicas bönböcker, Katolsk bönbok och bönboken för barn Lär mig att be, är utformade så att det ska vara enkelt att upptäcka och ta till sig Kyrkans böneskatt. Här lyfts de allra viktigaste bönerna fram och de omgärdas av vackra illustrationer.

Donera

Skänk ditt bidrag till katolsk bokutgivning genom PayPal.

kr