Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper Visa större
Relaterade produkter
 • Gud talar till sina barn - barnbibel
 • Evangelium enligt Markus
 • Den trofaste Fadern - Guds förbundskärlek i Bibeln
 • I gryningen söker jag dig
 • Till bords med Kristus
 • Våra vägar bar till Rom
 • Herre förbarma dig
 • Ikonernas rosenkrans - Rosenkransens mysterier, synliggjorda i ikoner
 • Lammets måltid - mässan som himlen på jorden
 • Lyckliga i alla sina dagar - en relationsbok för kristna par
 • Betraktelser över Guds kärlek
 • Bibelkompassen - en guide genom Bibeln

Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper

Skick: Ny

Tillgänglighet:

Psaltaren var Jesu bönbok och genom att läsa Psaltaren kan vi komma Jesus närmare. För att kunna göra det behöver vi hjälp med att tränga in i texten. Johannes Paulus II och Benedictus kommentarer hjälper oss att göra detta.

Mer information

Datablad

Kommentarer

Psaltaren var Jesu bönbok. Det sägs i evangeliet att Jesus drog sig tillbaka till ensliga platser för att be till sin himmelske fader, att han tillbringade hela nätter i bön. Vad gjorde han då? Med största sannolikhet reciterade han Psaltaren. Han bad en nattlig bön till sin himmelske Fader med de ord som han hade lärt sig som liten pojke av Maria och Josef i Nasaret.

Att gå in i Psaltaren är att gå in Jesu hjärta. Vi kan inte psykologisera om Jesu inre liv och fantisera om hur han såg världen och verkligheten. Men en sak kan vi göra: vi kan genom den gammaltestamentliga bönen gå in i hans universum, innanför hans horisont. Det närmaste vi kan komma Jesus på detta plan är att använda de ord som han själv använde i sin bön till Fadern i himmelen.

(Ur Anders Piltz’ inledning)

Från den 28 mars 2001 till den 15 februari 2006 ägnade Johannes Paulus II och Benedictus XVI sina onsdagsaudienser åt att kommentera psaltarpsalmer och cantica i tidegärdens morgonbön laudes och kvällsbönen vesperDe bägge påvarnas katekeser om psalmer och cantica utges här i en volym som är tänkt att användas tillsammans med Kyrkans dagliga bön (Tidegärden).

ISBN978-91-85608-66-9
FörfattareJohannes Paulus II, Benedictus XVI
ÖversättareOlof Brandt
Utgiven2019
Antal sidor378
Formatmjuk pärm

Skriv din recension

Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper

Om Tidegärden - Kommentarer till psalmer och cantica i laudes och vesper

Psaltaren var Jesu bönbok och genom att läsa Psaltaren kan vi komma Jesus närmare. För att kunna göra det behöver vi hjälp med att tränga in i texten. Johannes Paulus II och Benedictus kommentarer hjälper oss att göra detta.

Skriv din recension


225,00 kr