Med lumpsamlare och hemlösa
search
  • Med lumpsamlare och hemlösa

Med lumpsamlare och hemlösa

8,00 kr
Inkl. moms

Föreliggande broschyr innehåller i svensk översättning Abbe Pierres föredrag i Uppsala 1958. Vi får glimtar av hur hans lumpsamlarlag kom till - men framförallt en maning att inte blunda för världens nöd. Människor som söker efter en mening för sitt liv behöver bara öppna sina ögon - och sätta igång.

Kvantitet

Föreliggande broschyr innehåller i svensk översättning Abbé Pierres föredrag i Uppsala 1958. Vi får glimtar av hur hans lumpsamlarlag kom till - men framförallt en maning att inte blunda för världens nöd. Människor som söker efter en mening för sitt liv behöver bara öppna sina ögon - och sätta igång.

Efter abbé Pierres besök i Sverige 1958 bildades i Stockholm Föreningen Svalorna och i Lund ett lumpsamlarlag. Sedan dess har i samtliga nordiska länder svalföreningar och skapats nya lumpsamlargrupper. Abbé Pierre gjorde under sin levnad årliga besök i Sverige och gav med sina tal och samtal ny kraft och inspiration till fortsatt arbete för Emmaus-tankens förverkligande.

Den som på ett eller annat sätt stödjer Svalornas eller Emmaus verksamhet bidrar till att avhjälpa nöden i världen.

12 objekt

Datablad

ISBN
PdD8
Författare
Abbé Pierre
Utgiven
1968
Antal sidor
47
Format
Häftad
Kommentarer (0)