• Slut i Lager
Brev till Proba om bönen
search
  • Brev till Proba om bönen

Brev till Proba om bönen

19,00 kr
Inkl. moms

Proba, en förmän och from romersk änka hade oroats av Paulus ord: Vad vi rätteligen böra bedja om det veta vi icke." Den helige Augustinus, hennes vän, och tillika en av mänsklighetens största religiösa genier, undervisar henne i konsten att bedja.

Kvantitet
Slut i Lager

Hur skall man bedja? Vad skall man be om? Behöver Gud verkligen våra böner? Hur ska en bön vara beskaffad för att bli bönhörd? Varpå beror det om man ej blir bönhörd? Behöver man använda ord, eller kan man nja sig med ordlös bön? Hur skall man kunna följa Paulus uppmaning: Bedjen oavlåtligen? Alla dessa frågor har bedjande själar i alla tider ofta ställt sig.

Proba, en förmän och from romersk änka hade oroats av Paulus ord: Vad vi rätteligen böra bedja om det veta vi icke." Den helige Augustinus, hennes vän, och tillika en av mänsklighetens största religiösa genier, undervisar henne i konsten att bedja. Men Augustinus svar vänder sig inte bara till Proba, de har något att säga till kristna i alla tider. Det är betecknande att när Thomas av Aquino behandlar frågan om bönen i sin Summa Theologiae, citerar ha brevet till Proba inte mindre än elva gånger.

Datablad

ISBN
PdD13
Författare
Augustinus
Översättare
L. Melin & J. Dureau
Utgiven
1965
Antal sidor
31
Format
Litet häfte
Kommentarer (0)