YOUCAT
search
  • YOUCAT

YOUCAT

199,00 kr
Inkl. moms

YOUCAT är uppbyggd på frågor och svar och har ett språk som skall vara lättillgängligt för ungdomar idag. Förutom den kateketiska texten finns även definitioner på viktiga termer, citat från Bibeln och kyrkliga dokument och tankeväckande citat från helgon och andra. Överallt i texten finns hänvisningar till "Katolska Kyrkans Katekes" för att läsaren skall kunna fördjupa sig ytterligare.

Kvantitet

YOUCAT är en katolsk ungdomskatekes som lanserades på en rad olika språk i samband med Världsungdomsdagen i Madrid (2011). Katekesen är framtagen av en grupp ledd av kardinal Christoph Schönborn i samarbete med ungdomar och bygger på "Katolska Kyrkans katekes".

YOUCAT är uppbyggd på frågor och svar och har ett språk som skall vara lättillgängligt för ungdomar idag. Förutom den kateketiska texten finns även definitioner på viktiga termer, citat från Bibeln och kyrkliga dokument och tankeväckande citat från helgon och andra. Överallt i texten finns hänvisningar till "Katolska Kyrkans Katekes" för att läsaren skall kunna fördjupa sig ytterligare.

YOUCAT förklarar:

• Vad katoliker tror och varför (läran)
• Hur katoliker firar trons mysterier (sakramenten)
• Hur katoliker skall leva (moral)
• Vad bön är och hur man ber (bön och spiritualitet)

Frågorna i YOUCAT är ärliga och rättframma och svaren raka och relevanta. YOUCAT kommer antagligen bli ungdomars självklara källa till kunskap om den katolska tron.

Påven Benedictus XVI har skrivit förord till YOUCAT och så även biskop Anders Arborelius till den svenska utgåvan. De skriver bland annat:

Studera denna katekes! Det är min innerliga önskan. Denna katekes skrevs inte för att behaga er. Den kommer inte att göra livet lätt för er, för den fordrar ett nytt liv av er. Den lägger fram för er evangeliets budskap som den “dyrbara pärlan” (Matt 13:46) för vilken man måste ge allt. Därför ber jag er: Studera denna katekes med glöd och ihärdighet! Låt er tid med den bli till ett offer! Studera den i stillhet på era rum; läs den med en vän; bilda studiegrupper och nätverk; dela med er på internet. Och naturligtvis skall ni fortsätta att tala med varandra om er tro. (Benedictus XVI)

Ni behöver veta vad ni tror på. Ni behöver bli lika noggrant insatta i er tro som en IT-specialist är insatt i hur en dator fungerar inuti. Ni behöver förstå den lika bra som en duktig musiker känner till det stycke han spelar. Ja, ni behöver bli djupare rotade i tron än er föräldrageneration, så att ni kan möta tidens utmaningar och frestelser med styrka och beslutsamhet. Ni behöver Guds hjälp för att er tro inte skall torka upp som en daggdroppe i solen, så att ni kan stå emot konsumismens smicker, så att er kärlek inte skall drunkna i pornografi, så att ni inte skall svika de svaga och lämna de utsatta utan hjälp. (Benedictus XVI)

Kanske Du gillar body-building? Inte mig emot. Men har Du försökt med soul-building? Här har Du receptet för andlig träning: börja varje dag med en kort bön, typ ”Herre, jag offrar min dag till Dig”, läs några rader ur evangeliet eller en psaltarpsalm – och sen sätt fart, men bli kvar i Guds närvaro. Upprepa gärna något böneord lite då och då, när Du åker till skolan eller jobbet. Och medan Du studerar eller jobbar också. Ta en liten paus för läsning någon gång emellanåt. Då är katekesen bra att ha till hands. (Anders Arborelius, biskop av Stockholm)

195 objekt

Datablad

ISBN
9789185608300
Översättare
Håkan Hammarén
Utgiven
2011
Antal sidor
304
Format
flexband
Kommentarer (0)