Kyrkan och Eukaristin
search
  • Kyrkan och Eukaristin

Kyrkan och Eukaristin

99,00 kr
Inkl. moms

Eukaristin och Kyrkan är en mycket personligt hållen och samtidigt helt traditionstrogen sammanfattning av den katolska Kyrkans lära om altarets allraheligaste sakrament.

Kvantitet

”Jag känner det som en nåd att idag få skänka Kyrkan denna encyklika om Eukaristin, på den skärtorsdagen som infaller i det tjugofemte året av min tjänst som Petri efterträdare. […] Tillåt mig, mina kära bröder och systrar, att med mitt hjärtas hänförelse få avlägga mitt vittnesbörd om min tro på den allraheligaste Eukaristin, för att ledsaga er och stärka er i tron”(59).

Så skriver påven Johannes Paulus II i sin fjortonde encyklika, Eukaristin och Kyrkan – Ecclesia de Eucharistia som behandlar Eukaristin i dess förhållande till Kyrkan.

Eukaristin och Kyrkan är en mycket personligt hållen och samtidigt helt traditionstrogen sammanfattning av den katolska Kyrkans lära om altarets allraheligaste sakrament. Påven skriver: ”Under brödets och vinets ringa gestalter, förvandlade till hans kropp och till hans blod, vandrar Kristus med oss och är för oss kraft och vägkost, och han gör oss till hoppets vittnen för alla våra bröder”(62).

Påven Johannes Paulus II ”hoppas att denna encyklika verksamt skall bidra till att skingra skuggorna på lärans område och avlägsna missbruken, så att Eukaristin kan fortsätta att stråla fram i den fulla glansen av sitt mysterium”(10).

6 objekt

Datablad

ISBN
91-86428-83-7
Författare
Johannes Paulus II
Översättare
Per Paul Ekström
Utgiven
2003
Antal sidor
96
Format
Mjuk pärm
Kommentarer (0)