Jesus och din kropp View larger
Related products
 • Katolska Kyrkans lilla katekes
 • Frälsarens moder - Redemptoris Mater
 • Din Ande Herre - uppfyller jorden
 • Den trofaste Fadern - Guds förbundskärlek i Bibeln
 • Jesus Kristus, Faderns ord
 • Jungfru Marias upptagning i himmelen
 • Katolska Kyrkans Katekes
 • Lekmannens ekumeniska uppgift
 • Benedictus XVI - en teologisk introduktion
 • På väg till Jesus Kristus
 • Lammets måltid - mässan som himlen på jorden
 • YOUCAT
 • OPUS DEI: vardagligt arbete - gudomlig nåd
 • ÄLSKA och gör det du vill: Kroppens teologi för ungdomar

Jesus och din kropp

Condition: New

Availability:

André-Mutien Léonards Jesus och din kropp, en bok som vill förklara vad sexualiteten och dess uppgift är enligt Jesus. Léonards höga värdering av kärleken mellan man och kvinna får nog de flesta att höja på ögonbrynen.

More info

Data sheet

Comments

EN UTBREDD UPPFATTNING bland människor idag är att den kristna läran i det närmaste är kropps- och sexualfientlig: den kristna sexualmoralen är en lång rad förbud som läggs på och hämmar människan.

Att detta är en grav missuppfattning står klart när man läst André-Mutien Léonards Jesus och din kropp, en bok som vill förklara vad sexualiteten och dess uppgift är enligt Jesus. Léonards höga värdering av kärleken mellan man och kvinna får nog de flesta att höja på ögonbrynen:

... I allt som är viktigt förespråkar Jesu Kyrka den mest positiva syn på människans kroppsliga tillstånd som någonsin uttryckts under hela mänsklighetens historia.

... Mannen och kvinnan lever, genom den sexuella kärleken, dess fruktsamhet och de barn som följer av denna, i en gemenskap som liknar den som Gud lever i sig själv som Treenighet.

... Den äktenskapliga föreningen mellan man och kvinna är oskiljaktligt förbunden med historiens största kärleksakt: Jesus kärlek som utger sitt blod på korset för mänsklighetens frälsning.

Men denna upphöjelse får inte författaren att undvika sexuallivets problem. En missriktad sexualitet får stora konsekvenser för både individen och samhället. Utan att väja för svårigheter – eller göra avkall på barmhärtigheten – tar han sig an de svåra frågorna som alla kristna idag tvingas ta ställning till. Boken tar bland annat upp föräktenskapliga relationer, skilsmässa, abort, preventivmedel, provrörsbefruktning och homosexualitet. A-M Léonards bok är en inbjudan att på nytt upptäcka Kyrkans lära om sexualiteten. En inbjudan att se den, inte som ett hinder, utan som en möjlighet att upptäcka vägen till ett lyckligt och välsignat liv.

ISBN91-86428-48-9
FörfattareAndré-Mutien Léonard
ÖversättareNatasja Hovén
Utgiven2004
Antal sidor120
FormatMjuk pärm

Write a review

Jesus och din kropp

Jesus och din kropp

André-Mutien Léonards Jesus och din kropp, en bok som vill förklara vad sexualiteten och dess uppgift är enligt Jesus. Léonards höga värdering av kärleken mellan man och kvinna får nog de flesta att höja på ögonbrynen.

Write a review


89,00 kr