En drottnings bikt View larger
Related products
  • Kvinnligt klosterliv i Sverige och norden
  • Biskopens novisår
  • Främlingar i förskingringen – katolska livsöden i arkivens spegel
  • Du skaffade rum för mina steg ... - en jesuit berättar
  • Tänk kära föräldrar
  • Gisela Trapp - om mig är ingenting att säga
  • Systrar i kyrkan - historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931-2017

En drottnings bikt

Condition: New

Availability:

Även mindre kända personer får liv i denna postumt utgivna bok där Barbro Lindqvist fokuserar på enskilda katolska levnadsöden i en tid då man i Sverige ofta var ensam om att vara katolik. 

More info

Data sheet

Comments

År 1823 anländer den blivande drottning Josefina till Sverige. Hon har blivit lovad att få fortsätta utöva sin katolska tro och blir nu en del av den katolska kyrkan i Sverige – en kyrka som är i det närmaste utplånad. En enda åldrad präst finns i landet; en enda, ruffig gudstjänstlokal och en krympande skara av cirka 500 fattiga katoliker. I det tysta tar Josefina denna lilla del av den världsvida kyrkan till sitt hjärta och i föreliggande bok får vi komma drottningen in på livet, inte minst genom de förtroendefulla brev som hon skrev till påven Pius IX under perioden 1860–1876.

Även mindre kända personer får liv i denna postumt utgivna bok där Barbro Lindqvist fokuserar på enskilda katolska levnadsöden i en tid då man i Sverige ofta var ensam om att vara katolik. De öden från svenskt 1800-tal som vi här får beskrivna kan alla karakteriseras på samma sätt som drottning Josefina: ensam i sin tro – stark i sin tro. Somliga katoliker var som drottningen heroiska i sina dygder, andra mer ofullkomliga, men trots detta släppte de inte taget om sin tro. Av de personer som vi möter i boken krävdes stort mod, trofasthet och offer – såväl av drottning som av arbeterska, präst eller militär.

BARBRO LINDQVIST (1928–2013) var jurist och slutade sitt yrkesliv som rådman i Härnösand. Hon har skrivit många artiklar och böcker om svensk katolsk personhistoria. Hon var initiativtagaren till bildandet av Katolsk historisk förening i Sverige.

ISBN9789185608461
FörfattareBarbro Lindqvist
Utgiven2014
Antal sidor240
Formathård pärm med skyddsomslag

Write a review

En drottnings bikt

En drottnings bikt

Även mindre kända personer får liv i denna postumt utgivna bok där Barbro Lindqvist fokuserar på enskilda katolska levnadsöden i en tid då man i Sverige ofta var ensam om att vara katolik. 

Write a review


220,75 kr