e-bok: Återlösarens beskyddare - Redemptoris Custos

29,00 kr
Inkl. moms
Kvantitet
  OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.

Tillgänglighet: OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.

Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) är titeln på en apostolisk skrivelse av påven Johannes Paulus II om sankt Josefs liv och kallelse. Den framlades den 15 augusti 1989 i Peterskyrkan i Rom i samband med hundraårsjubileet av påve Leo XIIIs encyklika Quamquam pluries.

“Josef gjorde som Herrens ängel befallde honom och förde hem sin trolovade (jfr Matt 1:24).

Inspirerade av evangeliet betonade kyrkofäderna redan under de första århundradena att alldeles som S:t Josef med kärlek tog hand om Maria och med glädje ägnade sig åt Jesu Kristi uppfostran, vakar han över Kristi mystiska kropp, det vill säga Kyrkan, för vilken Maria är ett föredöme och mönster.

Till hundraårsjubileet av påven Leo XIII:s encyklika Quamquam Pluries, och i linje med vördnaden som visats S:t Josef under seklernas gång, önskar jag erbjuda er, kära bröder och systrar, några reflexioner att betrakta rörande honom ”i vars vård Gud anförtrodde sina dyrbaraste skatter”. Jag uppfyller gärna denna pastorala förpliktelse för att alla må växa i vördnaden till den universella kyrkans beskyddare och av kärlek till Frälsaren som han tjänade på ett så föredömligt sätt.

På det sättet vänder sig inte bara hela det kristna folket till S:t Josef med större iver och åkallar hans beskydd med förtroende utan ser också alltid framför sig hans ödmjuka och mogna sätt att tjäna och ”vara delaktig” i frälsningsplanen.

Det är min övertygelse att Kyrkan – under den med hela mänskligheten gemensamma tillkommande tiden – kan göra en ny och frisk upptäckt av sin egen identitet inom denna inkarnationsmysteriets grundplan för återlösningen, när hon betraktar det sätt på vilket Marias make deltagit i det gudomliga mysteriet.

Som ingen annan människa utom det inkarnerade ordets moder Maria har Josef av Nasaret varit ”delaktig” i detta mysterium. Han hade del i det med henne; han var involverad i samma frälsande händelse; han var beskyddare av samma kärlek genom den kraft i vilken den evige Fadern ”avsåg oss bli hans söner genom Jesus Kristus”
(Ef 1:5).

Produktdetaljer

188 objekt

Datablad

Författare
Johannes Paulus II
Översättare
Göran Fäldt
Format
e-bok

Relaterade titlar

Produkt
Familiaris consortio e-bok: Familiaris consortio Gratissima Sane - Påven Johannes Paulus II:s brev till familjerna e-bok: Gratissimam Sane Mumieris Digniteten - Om kvinnans värdighet e-bok: Mulieris Dignitatem - Om kvinnornas värdighet och kallelse
Tillgänglighet
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
Pris
29,00 kr
19,00 kr
19,00 kr
Beskrivning

Påven Johannes Paulus II:s apostoliska förmaning
till biskoparna, prästerna och de kristtrogna i hela Katolska Kyrkan.
Om den kristna familjens roll i den moderna världen.

Påven Johannes Paulus II:s brev till familjerna

"Firandet av Familjens år ger mig ett välkommet tillfälle att knacka på dörren till ert hem, eftersom jag är angelägen om att få hälsa på er med djup tillgivenhet och tillbringa en stund med er."
(ur innehållet)

Apostoliskt brev av påven Johannes Paulus II
om kvinnornas värdighet och kallelse.

Författare
Johannes Paulus II Johannes Paulus II Johannes Paulus II
Översättare
Håkan Hammaren Håkan Hammarén Göran Fäldt
Format
e-bok e-bok e-bok

Relaterade titlar

Produkt
Familiaris consortio e-bok: Familiaris consortio Gratissima Sane - Påven Johannes Paulus II:s brev till familjerna e-bok: Gratissimam Sane Mumieris Digniteten - Om kvinnans värdighet e-bok: Mulieris Dignitatem - Om kvinnornas värdighet och kallelse
Tillgänglighet
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
OBS! E-böcker kan av tekniska skäl endast beställas av inloggade kunder.
Pris
29,00 kr
19,00 kr
19,00 kr
Beskrivning

Påven Johannes Paulus II:s apostoliska förmaning
till biskoparna, prästerna och de kristtrogna i hela Katolska Kyrkan.
Om den kristna familjens roll i den moderna världen.

Påven Johannes Paulus II:s brev till familjerna

"Firandet av Familjens år ger mig ett välkommet tillfälle att knacka på dörren till ert hem, eftersom jag är angelägen om att få hälsa på er med djup tillgivenhet och tillbringa en stund med er."
(ur innehållet)

Apostoliskt brev av påven Johannes Paulus II
om kvinnornas värdighet och kallelse.

Författare
Johannes Paulus II Johannes Paulus II Johannes Paulus II
Översättare
Håkan Hammaren Håkan Hammarén Göran Fäldt
Format
e-bok e-bok e-bok

Produktkommentarer

Kommentarer (0)