Vill du skicka in ett manus?

Vi på Bokförlaget Catholica ger ut katolsk litteratur. Inom den ramen samsas teologi, kyrkohistoria, uppbyggelse, biografier, böcker om helgon, vittnesbörd, katekeser & barnböcker. Under labeln ”Catholica” ger vi bara ut böcker som är i enlighet med katolsk tro. Under labeln ”Fredestad förlag” har vi en något bredare utgivning. Innan du skickar in manus: fundera gärna om din bok passar in i vår utgivning.

Om du vill skicka in ett manus skickar du en papperskopia till adressen nedan. Märk kuvertet med ”Manus”

Bokförlaget Catholica
Blåklintsvägen 1
263 65 ÄNGELHOLM

Vi är tacksamma om ditt manus är enkelsidigt utskrivet med 1 ½ radavstånd. Skriv ett brev och berätta om din bok och dig själv. Ange din e-postadress.

Observera att vi inte returnerar insända manuskript. Skicka inga originaltexter eller originalbilder!

 Vi är två personer som jobbar deltid på förlaget, därför kan det dröja innan du får svar. Hör gärna av dig per e-post och påminn oss i så fall.