Utan er - ingen bok!
I början av året kom kardinal Sarah ut med en ny bok, med påve emeritus Benedictus XVI som medförfattare. Den handlar om prästämbetet i allmänhet och celibatet i synnerhet. Syftet var trösta, stärka och inspirera präster världen över, som utan egen förskyllan fått bära skulden och skammen efter alla övergrepps-skandaler som avslöjats. Syftet var också att förklara och försvara det obligatoriska celibatet, som enligt författarna det är av största vikt att bibehålla.
 
Enligt den gängse media-dramaturgin var debattörer snabbt ute och vevade. Boken utmålades som en polemisk skrift menad att underminera påve Franciskus. För den som följt kardinal Sarah (och än mer  Benedictus XVI) framstod debatten som ohederlig, och läste man boken bekräftade den det. 
 
”Ur djupen av våra hjärtan” är nämligen en djupdykningen i teologin om prästen. En kärleksförklaring till livet som präst och ett omfamnande av den totala självutgivelse som kallelsen innebär. Den är också en kärleksförklaring till Kyrkan och ett ställningstagande för sanningen.
 
Genast började vi på Catholica drömma om en utgivning på svenska, hopplöst förtjusta som vi är i svårsålda och fördolda ädelstenar. Men hur skulle vi få pengar till tryckning? Vi låg redan på minus. Och om vi skrapade ihop pengar till tryck, vem skulle vilja översätta en kvalificerad teologisk bok från franska mest för den goda sakens skull?


Så skrev Gustav, svensk prästseminarist studerande i Frankrike. Han brann också för den här boken och var en stringent översättare, visade det sig. Vi satte igång.  

Så var det pengarna till tryck …Vi såg att ett annat förlag gjorde en crowdfunding och tänkte: Ska vi också testa? Det började trögt, men så trillade bidragen in, och i mitten av sommaren kom ett generöst bidrag som gjorde tryckning möjligt.


Nästa vecka kommer boken från tryckeriet och vi vill tacka alla! Översättare, fack-granskare, formgivare och bidragsgivare – tillsammans gjorde ni denna bok möjlig. Nu kan präster i Sverige läsa och inspireras och vi lekmän kan fördjupa oss i ämnet och växa i tacksamhet och kärlek. Vi kan också bättre förstå hur viktigt det är att be för prästerna. Så låt oss göra det.
 
LITANIA FÖR HELIGA PRÄSTER
Herre, för din äras skull, ge oss heliga präster.
För att föröka vår tro, ge oss heliga präster.
För att upprätthålla din Kyrka, ge oss …
För att predika din lära
För att försvara det som tillkommer dig
För att återskapa de kristnas enhet
För att vägleda våra själar
För att ge exempel på hur människor skall leva
För att upplysa världen
För att försvara barnens renhet
För att göra känt ditt hjärtas rikedomar
För att ge frukt av helighet
Herre Jesus, låt enbart de få bli delaktiga i ditt prästämbete som är kallade av dig.
V. Låt oss bedja. O Kristus, helige och evige präst, vi ber dig av hela vårt hjärta att från dag till dag kalla allt fler kandidater till prästämbetet, 
att fostra dem enligt ditt rikes ankomst och att göra världen till en hjord under en herde. 

R. Amen.

 

(Ur Katolsk bönbok)

Dela detta inlägg

Kommentarer (0)

Inga kommentarer hittills