Vill du bli en Catholica-vän?

Hjälp oss sprida trons ljus!                                                                                                          

Bokförlaget Catholica har funnits i snart 40 år. De första 20 åren var det Sigfrid Fredestad som lade ner sin själ i projektet och sedan 2002 försöker vi driva förlaget vidare i hans anda, i syfte att ”göra Kristus och hans Kyrka känd och älskad i vårt land”.

Ekonomiskt kämpar förlaget alltid i motvind, men corona-krisen har gjort det svårare än någonsin. Men tack vare åtdragning av svångremmen, en god försäljning av YOUCAT Kids och bönboken Lär mig att be och en hyfsat lyckad fundraising i början av året, så kommer vi att klara oss. Denna gången också.

Men ännu ser vi inte slutet på krisen, och därför måste vi vara kreativa för att kunna genomföra de utgivningar vi har planerat för 2021. I början av året drog vi igång konceptet Catholicas vänner, och nu behöver vi bli fler. En Catholica-vän är en person som delar vår övertygelse om att det är viktigt att god katolsk litteratur kommer ut på svenska, och som är villiga att göra en liten, men stabil uppoffring för att hjälpa oss att kämpa vidare. 

Som Catholica-vän åtar man sig att köpa böcker vid fyra tillfällen per året (kostnad: max 1000 kr/år). Varje kvartal skickar vi ut ett mejl där vi erbjuder några olika alternativ (företrädelsevis nya utgivningar). Svarar man inte med ett aktivt val inom en vecka skickas det första alternativet ut. Böckerna rabatteras normalt sett inte – för Catholicas böcker är redan ”rabatterade” med de oavlönade, frivilliga insatser som i olika utsträckning alltid måste till för att en Catholica-bok skall bli verklighet.

Vill du bli en Catholica-vän? Anmälan gör du med epost till sara@catholica.se eller med sms/samtal till 0735-916192. Uppge namn, adress och epostGlöm inte att också ange vilket av alternativen nedan du väljer!

Till det första utskicket kan man välja mellan följande paket (som denna gång är extra förmånliga):

 1. TEMA PRÄSTKALLELSE: Ur djupen av våra hjärtan av kardinal Sarah och Benedictus XVI + Gåva och mysterium av Johannes Paulus II) 
  250 kronor ink. frakt (värde 333 kronor)

 2. TEMA ADVENT: Adventspredikningar av Bernhard Clairvaux + Börja be på nytt av Peter Kreeft
  250 kronor ink. frakt (värde 275 kronor)

 3. TEMA JUL-LÄSNING: Världens furste av Robert Hugh Benson + Ett liv med Karol av Stanislaw Dziwisz
  285 kronor ink. frakt (värde 451 kronor)

 4. JULKORT: 2 paket klassiska julkort med kristna motiv, kuvert ingår. Totalt 20 stycken kort.
  250 kronor ink frakt (värde 285 kronor)  

Och till sist vill vi också be om era förböner, inte minst från dem som inte har ekonomisk möjlighet att åta sig att köpa böcker.  Utan hjälp från Herren kommer vi ingenvart.

Med hopp om god uppslutning

Thomas och Sara Fredestad

Bokförlaget Catholica

Share this post

comments (0)

No comments at this moment