Undervisningen inställd? Studera hemma ...

Undervisningen inställd? Studera hemma …

Har din introduktionskurs till katolsk tro blivit inställd? Din konfirmationsundervisning? Är du en kateket som plötsligt har lediga lördagar? Då kanske du vill ta passa på och fördjupa dig i ett ämne och plugga lite på egen hand. Eller kanske med en eller två vänner.

Vi har valt ut några titlar passar extra bra för ”corona-studier”. Välj det ämnesområde som intresserar dig mest!

Kärlek och relationer: Kroppens teologi

ÄLSKA och gör det du vill …

… är Syster Sofies hyllade bok för ungdomar om Kroppens teologi

I vår tid uppfattas kärleken som en oberäknelig känsla, som ett hungrigt bekräftelsebehov, eller rent av som en konsumtionsvara. Men kanske är kärleken något annat. Ett val, ett offer, en kraft som övervinner alla hinder. Boken går till botten med vad kärlek är, och tar upp aktuella frågor kring kärlek och relationer.

Tips på fördjupning: Till man och kvinna skapade han dem

Bibeln: hur läser man den som katolik?

Bibelkompassen …

ger läsaren metoder för att kunna studera Guds Ord inom ramen för Kyrkans 2000-åriga tradition. Grundläggande frågor besvaras som: Hur kom Bibeln till? Varför är Bibeln så viktig? Och Hur tolkar man Bibeln?
Tips för ytterligare fördjupning: Att tolka Bibeln idag

Socialt arbete och samhälls-engagemang: Den katolsk socialläran

DOCAT: Vad ska vi göra? …

… är en introduktion till Katolska Kyrkans sociallära.Den katolska socialläran är mer aktuell än på mycket länge. Den oreglerade kapitalismens baksidor har blivit tydliga. Människor med svag position i samhället utnyttjas som billig arbetskraft med få eller inga rättigheter. En konfliktfylld värld skapar flyktingströmmar som i sin tur ger upphov till sociala spänningar. I denna tid har påven Franciskus blivit en röst som manar oss till barmhärtighet och solidaritet. Och han öser ut den skatt som är den katolska socialläran.

DOCAT är en introduktion till Kyrkans sociallära. Den är tänkt att hjälpa unga katoliker att forma sina samveten och i sitt sociala och politiska engagemang. Den bygger på Bibeln, Katolska kyrkans katekes och Kyrkans dokument om socialläran som den också korsrefererar till. Den har samma uppskattade fråga/svar-upplägg som YOUCAT där svåra frågor om social rättvisa tas upp.

Tips på fördjupning: Den katolska socialläran dokument 1891-2015

Vetenskap och kultur: Kyrkans roll

Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen …

… handlar om hur den västerländska civilisationen hade varit omöjlig utan kristendomens framväxt. Varje kapitel är fristående och behandlar ett särskilt ämne.

 • Hur föddes den moderna vetenskapen inom Kyrkan?
 • Vad hände egentligen med Galileo Galilei?
 • Varifrån kommer tanken om människans okränkbara värde?
 • Hur växte universiteten fram?
 • Hur hänger västerländsk lag ihop med den kyrkliga lagen?

Gamla testamentet: Hur får man ihop den gammaltestamentliga guden med Jesus?

Den trofaste Fadern …

... är perfekt läsning för den som tycker att Gamla testamentet är svårt. Myllret av människor och händelser avskräcker, och den gammaltestamentlige Guden verkar så dömande och grym. Det känns avlägset från den Jesus som kommer oss så nära i evangelierna.

Den trofaste Fadern allmänbildar och erbjuder ett fågelperspektiv. Det övergripande temat är den kärlek som Gud visat oss genom hela den mänskliga historien. Den trofaste och tålmodige Guden lyfter den fallna människan ur mörkret och synden och låter henne bli del av sin gudomlige familj.

Förklara tron: beväpna dig med goda argument …

… genom att dyka ner i Till den kristna trons försvar som kategoriserar och sammanfattar alla tunga argument till stöd för de viktigaste kristna trossatserna.

Till den kristna trons försvar är en mycket informativ och värdefull handbok för var och en som söker svar på frågor om tro och förnuft. Vare sig frågorna du ställts inför kommer från dig själv eller från andra, kommer här det hjälpmedel du har väntat på. Den tar bl.a. upp:

 • Tro och förnuft
 • Guds existens
 • Skapelse och evolution
 • Försynen och den fria viljan
 • Det ondas problem
 • Bibelns historiska tillförlitlighet
 • Kristi uppståndelse
 • Livet efter döden
 • Himmelen, helvetet och skärselden
 • Frälsningen
 • Kristendomen och andra religioner
 • Objektiv sanning
 • Jungfru Maria

Share this post

comments (0)

No comments at this moment