I dagarna utkom en biografi om Jacques Maritain på Catholica. I samband med detta passar vi på att ställa några frågor till författaren Erik Kennet Pålsson (EKP).

Vad var det med Jacques Maritain som först fångade ditt intresse?

EKP: Det som först fångade mitt intresse för JM var att han hade modet att gå på tvärs mot alla som sade sig tala i konciliets "anda" och spred felaktiga uppfattningar om denna anda. "Le Paysan de la Garonne" var följaktligen den första boken av honom som jag läste.

Vad hoppas du att läsaren ska få upp ögonen för i sitt möte med Jaques Maritain?

EKP: Läsaren hoppas jag skall få upp ögonen för intellektets nödvändiga möte med tron, att det långt ifrån att finnas någon motsättning mellan tro och vetande finns ett ömsesidigt beroende dem emellan. Tron är grundad i förnuftet.

Det går knappast att tala om Jacques utan att tala om Raïssa, hans hustru. Finns det någon i deras relation som kan inspirera de som försöker leva ett hängivet kristet liv i ett äktenskap?

EKP: Raïssa var förvisso en mycket intressant kvinna, en mystikens klippa för Jacques, men deras relation var unik. De utgjorde främst en liten kommunitet, inte ett vanligt äktenskap. Men att se äktenskapet som en kallelse till ett heligt liv tillsammans är giltigt för alla.

Vår tid är verkligen präglad av det som Jacques Maritain kallade ideosofier, tankebyggen som inte är grundade i verkligheten som vi alla kan erfara den. Vad är faran i det och hur kan vi hitta tillbaka till ”det sunda förnuftets filosofi”? 

EKP: Ideologier är legio i vår tid. Därför är det viktigt att försöka avtäcka de idéer som ligger bakom olika tankesystem. Inte sällan är det sådant som à priori är fientligt mot tron och kan leda oss vilse. Alla bör fråga sig vad förnuftet säger oss om den verklighet vi lever i och hur vi gör den till vår. Det handlar, som sagt, om vanligt "bondförnuft". Något som också bör prägla Kyrkans förkunnelse mer än någonsin tidigare. Det finns en Sanning.

Genom åren har du skrivit flera biografier, på Catholica har tidigare utgivits böckerna om den heliga Bernadette och den helige Niels Stensen. Om du fick möjlighet igen: vems liv skulle du vilja göra en djupdykning i?

EKP: George Bernanos och abbé Pierre, två personer som betytt mycket för mig själv och som få i Sverige känner till. Men åldern har hunnit ifatt mig så jag vet inte om det blir möjligt. Vi får se.

Tack till dig, Erik Kennet, för att du återigen gjort ett inspirerande livsöde tillgängligt för den svenska läsekretsen!

Dela detta inlägg

Kommentarer (0)

Inga kommentarer hittills