En kompass till det katolska Bibel-Sverige!

I dagarna utkom vi med boken Bibelkompassen av Edward Sri. En enkel och praktisk introduktion till Bibelns värld och katolsk bibelförståelse. Boken ger nycklar till det katolska sättet att läsa Bibeln, dvs i samklang med traditionen och läroämbetet. Boken ger läsaren kunskap om Bibelns värld med viktiga avsnitt om handskrifter, kanonhistoria, arkeologi, geografi och utombibliska källor. 

Utgivningen av Bibelkompassen är inspirerat av stiftets stora bibelprojekt, att ge ut Bibel 2000 med katolska kommentarer. Boken kommer bland annat att användas på nystartade distans-bibelskolan Studium Biblicum, som drivs av Sankta Elisabeths folkhögskola i Göteborg, med Emanuel Sennerstrand som lärare. 

Runt om i stiftet ser vi olika initiativ för att öka bibelläsandet och kunskapen om Bibeln bland katoliker i vårt land. På Sankta Maria folkhögskola driver diakon Björn en webbaserad bibelskola. Emanuel Sennerstrand har en kurs i KPN:s regi om Johannesevangeliet i Marielund en helg i höst. Och på Newmaninstitutet finns en introduktionskurs till Gamla testamentet.

Och är högskolestudier i exegetik inte aktuellt vill jag passa på att lyfta fram en pärla i vår utgivning. Den trofaste Fadern av Scott Hahn, som spårar Guds plan genom Gamla testamentet. Med början hos Adam och Eva, från släkte till släkte, fram till Kristi ankomst och Kyrkans födelse. Upptäckten blir att Gud är densamme och han hyser samma trofasta kärlek till människorna … Då som nu.

Till alla som ”har svårt” för Gamla testamentet kan jag bara säga: läs den! Och för den som vill ta tag i bibelstudierna. Skaffa Bibelkompassen!

Dela detta inlägg

Kommentarer (0)

Inga kommentarer hittills