Andens vind

1982 startar Sigfrid Fredestad, familjefar och bokhandelsföreståndare, Bokförlaget Catholica. Namnförslaget kommer från en ung karmelitbroder, med vilken Sigfrid ibland har sällskap på tåget till Lund. Målet med förlaget är lika enkelt som storslaget: att göra Kristus och hans Kyrka kända och älskade i Sverige.

Ungefär samtidigt kommer ett ungt par tillbaka efter ett år i evangelikal bibelskola i USA. Även de är besjälade av att ett högt uppsatt mål, att låta svenskarna lära känna Jesus. Paret är Ulf och Birgitta Ekman, och de startar Livets Ord, Sveriges på samma gång mest kända och mest kontroversiella församling.

1996 lyckas Sigfrid med bedriften att ge ut Katolska kyrkans katekes på svenska. Denna bok hamnar några år senare i Ulf och Birgittas händer. De förundras över att finna många delar av sin egen tro så väl formulerad i en katolsk katekes, samtidigt som en hel del är främmande för dem.

1998 väljs den unge karmelitbrodern, numera medelålders, till biskop. Snabbt blir han biskop Anders med Sveriges alla katoliker. I TV-soffan sitter Ulf och Birgitta och ser den nye katolska biskopen bli intervjuad. Hans klara budskap och ödmjuka attityd gör stort intryck.

Nu framme vid 2015 ger Catholica ut Ulf och Birgitta Ekmans bok om deras väg till den Katolska kyrkan. Den stora upptäckten är berättelsen om två människor som söker enhet, sanning, och autencitet … och som bryter från sitt eget sammanhang för att handla i enlighet med sitt samvete. Förordet är författat av biskop Anders.

Trådarna löper samman och vi förenas i vår kärlek till Jesus och hans Kyrka, och vår brinnande iver att föra den vidare till alla människor av god vilja.

Det är inte utan att vi känner Andens vind blåsa.

Dela detta inlägg

Kommentarer (0)

Inga kommentarer