Skrifter

138,00 kr
Inkl. moms
Kvantitet

Bernhard av Clairvaux (1090-1153), abbot, kyrkolärare, mystiker och helgon. Efter ett par år som munk i det nygrundade cisterciensklostret Citeaux grundade Bernhard år 1115 Clairvaux och han var dess abbot till sin död.

Bernhard av Clairvaux (1090-1153), abbot, kyrkolärare, mystiker och helgon. Efter ett par år som munk i det nygrundade cisterciensklostret Citeaux grundade Bernhard år 1115 Clairvaux och han var dess abbot till sin död.

Bernhard av Clairvaux har kallats "den siste av kyrkofäderna". Han fulländar den tidiga medeltidens monastiska teologi, som på Bibelns, liturgins och kyrkofädernas grund analyserar den kristna troserfarenheten. Syftet är att inspirera till gudssökande genom bön, kompromisslös efterföljelse och kontemplativ meditation.

Produktdetaljer

80 objekt

Datablad

ISBN
9186428527
Författare
Bernhard av Clairvaux
Översättare
E. Nylén
Utgiven
1994
Antal sidor
150
Format
hård pärm med skyddsomslag

Snabb jämförelse

Produkt
Den inre friheten Den inre friheten Sök friden och bevara den - en bok om hjärtats frid Sök friden och bevara den - en bok om hjärtats frid Tid för Gud - Vägledning till ett liv i bön Tid för Gud - Vägledning till ett liv i bön Smedjan
Tillgänglighet
Pris
129,00 kr
129,00 kr
129,00 kr
129,00 kr
Beskrivning

Varje kristen människa behöver upptäcka att hon, även under de svåraste yttre omständigheterna, har ett inre rum av frihet som ingen kan ta ifrån henne. Gud är detta rums källa och garant.

Vi lever i en tid präglad av rastlöshet och ängslan, av en gnagande oro som påverkar vårt inre liv och vår vardag. Vår relation till Gud såväl som vår strävan att finnas till för våra medmänniskor riskerar att ta skada. Denna bok är en hjälp för den som vill komma bort från detta och istället söka friden och bevara den.

Många människor idag längtar efter Gud. De längtar efter ett personligt, djupt och intensivt böneliv, källan till den sanna lyckan och den smala vägen till himmelen. Men de saknar ofta uppmuntran, vet inte hur de ska gå till väga.

Om vi är trogna Jesus Kristus kommer hans liv att på något sätt upprepas i allas våra liv, såväl i fråga om den inre processen helgandet som i det yttre uppträdandet (nr 418).


ISBN
978 91 85608 08 9 9789185608218 9789185608416 9789185608454
Författare
Jacques Philippe Jacques Philippe Jacques Philippe Josemaría Escrivá
Översättare
Natasja Hovén Sr. Sofie Hamring OP Magdalena Sandgren Peter Moscatelli
Utgiven
2008 2010 2013 2014
Antal sidor
160 122 120 352
Format
Hård pärm Hård pärm Hård pärm Hård pärm

Snabb jämförelse

Produkt
Den inre friheten Den inre friheten Sök friden och bevara den - en bok om hjärtats frid Sök friden och bevara den - en bok om hjärtats frid Tid för Gud - Vägledning till ett liv i bön Tid för Gud - Vägledning till ett liv i bön Smedjan
Tillgänglighet
Pris
129,00 kr
129,00 kr
129,00 kr
129,00 kr
Beskrivning

Varje kristen människa behöver upptäcka att hon, även under de svåraste yttre omständigheterna, har ett inre rum av frihet som ingen kan ta ifrån henne. Gud är detta rums källa och garant.

Vi lever i en tid präglad av rastlöshet och ängslan, av en gnagande oro som påverkar vårt inre liv och vår vardag. Vår relation till Gud såväl som vår strävan att finnas till för våra medmänniskor riskerar att ta skada. Denna bok är en hjälp för den som vill komma bort från detta och istället söka friden och bevara den.

Många människor idag längtar efter Gud. De längtar efter ett personligt, djupt och intensivt böneliv, källan till den sanna lyckan och den smala vägen till himmelen. Men de saknar ofta uppmuntran, vet inte hur de ska gå till väga.

Om vi är trogna Jesus Kristus kommer hans liv att på något sätt upprepas i allas våra liv, såväl i fråga om den inre processen helgandet som i det yttre uppträdandet (nr 418).


ISBN
978 91 85608 08 9 9789185608218 9789185608416 9789185608454
Författare
Jacques Philippe Jacques Philippe Jacques Philippe Josemaría Escrivá
Översättare
Natasja Hovén Sr. Sofie Hamring OP Magdalena Sandgren Peter Moscatelli
Utgiven
2008 2010 2013 2014
Antal sidor
160 122 120 352
Format
Hård pärm Hård pärm Hård pärm Hård pärm

Produktkommentarer

Kommentarer (0)